Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Behawioryzm, Metody bibliometryczne, Ekonomia behawioralna
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wpływ ekonomii behawioralnej na zarządzanie strategiczne w świetle badań bibliometrycznych
Jan Polowczyk
Abstrakt
Artykuł składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej przedstawiono dotychczasowe badania bibliometryczne opisane w literaturze, natomiast w drugiej - badania własne autora. Badaniem objęto artykuły ukazujące się w najważniejszych 18 anglojęzycznych periodykach naukowych w latach 1980-2010. Zostało ono przeprowadzone w celu zweryfikowania hipotezy badawczej, zgodnie z którą ekonomia behawioralna ma coraz większy wpływ na ewolucję teorii zarządzania strategicznego. Wyniki badań wykazały rosnącą częstotliwość pojawiania się wyrażeń charakterystycznych dla ekonomii behawioralnej. Nie ma jednak dowodów na to, że jednocześnie zastępowały one wyrażenia niezwiązane z ekonomią behawioralną, co świadczy o rosnącej interdyscyplinarności zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika