Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Strategia przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Wyniki badań, Analiza ilościowa
Strony: 37-40
Język publikacji: Polski
Pobierz
Strategie kooperacji : jak to robią globalni liderzy ICT
Monika Golonka
Abstrakt
Na podstawie analizy portfoliów aliansów wiodących firm z globalnego sektora teleinformatycznego (ICT) zostały scharakteryzowane ich strategie kooperacji. Sektor ICT jest jednym z najbardziej zglobalizowanych oraz najszybciej zmieniających się sektorów rynkowych. Strategie liderów są przykładem radzenia sobie z rosnącymi wymaganiami klientów, zmianami technologicznymi i rosnącym zagrożeniem ze strony konkurentów, w tym takich z rynków rozwijających się (Chiny, Indie). Analiza ilościowa została uzupełniona opisami strategii wybranych firm. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika