Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo turystyczne, Współdziałanie przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw
Strony: 20-23
Język publikacji: Polski
Pobierz
Współdziałanie przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalności innowacyjnej
Marta Najda-Janoszka
Abstrakt
Badania empiryczne prezentowane w literaturze przedmiotu potwierdzają istnienie silnej, pozytywnej korelacji między poziomem innowacyjności a aktywnością kooperacyjną przedsiębiorstw. Dlatego, biorąc pod uwagę niski poziom innowacyjności firm sektora turystycznego, w którym dodatkowo dominują mikro- i małe przedsiębiorstwa, wielu autorów identyfikuje uczestnictwo w strukturach kooperacyjnych jako odpowiedni kierunek działań dla firm turystycznych, umożliwiający im przezwyciężanie utrudnień w procesie innowacji. W niniejszym artykule przedstawiono praktykę współdziałania przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalności innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika