Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Nowa ekonomia, Metody zarządzania, Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Strony: 4-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
METODY ZARZĄDZANIA W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII
Stanisław Marciniak
Abstrakt
Artykuł zajmuje się problemem doboru metod zarządzania w zależności od paradygmatu ekonomii. W publikacji problem badawczy został określony i podjęto próbę jego rozwiązania. Zaproponowana została w niej mapa doboru i hierarchizacji metod zarządzania w przypadku różnych paradygmatów ekonomii, podana klasyfikacja metod zarządzania ze względu na przydatność aplikacyjną, a także zaprezentowana procedura doboru metod zarządzania w warunkach złożonego otoczenia zewnętrznego. Wskazano również obszar dalszych badań dotyczących problemu podjętego w publikacji w warunkach przyjęcia paradygmatu zrównoważonej gospodarki.
Publikacje z rocznika