Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, Paradygmaty zarządzania, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności, Kryzys gospodarczy
Strony: 9-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
PROWARTOŚCIOWY PARADYGMAT I KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ — MECHANIZMY I OBSZARY EWOLUCJI
Andrzej Jaki
Abstrakt
Koniec XX i początek XXI wieku przyniosły ewolucję i rozwój paradygmatów oraz koncepcji zarządzania, a tym samym głębokie przemiany w modelach funkcjonowania przedsiębiorstw. Dominacja nieklasycznej własności prywatnej oraz instytucjonalnych inwestorów w strukturach właścicielskich przedsiębiorstw stworzyły fundament dla powstania i rozwoju prowartościowego paradygmatu zarządzania. Procesy ewoluowania paradygmatów, które od dziesięcioleci towarzyszą rozwojowi nauk o zarządzaniu, odnoszą się także do zmian zachodzących w obrębie poszczególnych paradygmatów oraz wytyczonych przez nie koncepcji zarządzania. Stąd podstawowym celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeobrażeń jakim podlegały prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością wraz ze wskazaniem mechanizmów współkształtujących wymienione procesy. W artykule wyeksponowano wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na ewolucję koncepcji zarządzania wartością z punktu widzenia takich szczegółowych zagadnień, jak: pomiar efektywności kreowania wartości, mechanizmy nadzoru korporacyjnego, wykorzystanie prowartościowej restrukturyzacji oraz stworzenie nowej koncepcji zrównoważonego zarządzania wartością.
Publikacje z rocznika