Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo informatyczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Technologia informacyjna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Przegląd literatury, Benchmarking
Strony: 37-44
Język publikacji: Polski
Pobierz
INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW POLSKIEGO SEKTORA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA TLE EUROPEJSKICH LIDERÓW
Jakub Swacha
Abstrakt
Innowacyjność i konkurencyjność sektora IT, rozumianego w szerokim ujęciu, obejmującym wytwarzanie towarów i świadczenie usług w obszarze informatyki i telekomunikacji, stanowi niebagatelny walor w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Liczne w ostatnim czasie przykłady sukcesów pojedynczych przedsiębiorstw należących do polskiego sektora IT każą postawić pytanie o to, czy kondycję całego tego sektora uznać można za dobrą - przynajmniej w porównaniu do innych krajów europejskich. W niniejszym opracowaniu podjęto się próby odpowiedzi na to pytanie, wykorzystując relewantne dane z baz OECD i Eurostat. Niestety, otrzymane rezultaty pokazują, że tak w przypadku poszczególnych wskaźników cząstkowych, jak i wskaźnika zagregowanego, polski sektor IT pod względem innowacyjności i konkurencyjności wypada daleko za europejskimi liderami. Uzyskane wyniki wskazują jednak także kierunki działań, które mogą pozwolić na poprawę tej sytuacji w przyszłości.
Publikacje z rocznika