Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: efektywność organizacyjna, zintegrowany model zarządzania publicznego
Strony: 56-63
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Współczesne oblicza zarządzania publicznego
Barbara Kożuch, Antoni Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Abstrakt
Współczesne oblicza zarządzania publicznego i odpowiadające im modele wskazują na złożoność teoretycznych podstaw i praktyk organizacyjnych analizowanych pod kątem głównych zmian w zarządzaniu, rozumieniu specyfiki efektywności organizacyjnej jednostek sektora publicznego, ukierunkowania na zrównoważony rozwój oraz upodmiotowienie społeczeństwa, a także możliwości doboru instrumentów zarządzania. Na tym tle zaproponowano wyodrębnienie modelu zintegrowanego zarządzania publicznego. Model ten posiada cechy wynikające z istoty prowadzenia spraw publicznych w demokratycznych systemach, uwzględnia uwarunkowania finansowania wysokiej jakości usług publicznych, a także obejmuje otwartość na ludzi: obywateli, podatników, przedsiębiorców, klientów i innych grup społecznych. Główne elementy tego modelu tworzą trzy perspektywy zarządzania, takie jak administracyjna, rynkowa i relacyjna oraz odpowiadające im cechy zarządzania publicznego.
Publikacje z rocznika