Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: holakracja, samoorganizacja, zwinne zarządzania, socjokracja, organizacja elastyczna
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Holakracja jako nowa koncepcja elastycznej organizacji – próba oceny
Bernard Ziębicki
Abstrakt
Artykuł dotyczy holakracy, stanowiącej jedną z najnowszych koncepcji samoorganizacji. Holakracja dotychczas nie była szerzej opisywana w literaturze przedmiotu. Nieliczne źródła literaturowe to głównie opracowania popularne, przedstawiające doświadczenia praktyczne, związane z jej stosowaniem. W artykule przedstawiono genezę oraz istotę holakracji. Scharakteryzowano strukturę organizacyjną oraz zasady jej działania. Omówiono szczegółowo proces podejmowania decyzji w ramach zebrań kręgów. Przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania holakracji w praktyce gospodarczej. Wskazano potencjalne korzyści i ograniczenia holakracji. Do główny zalet holakracji zaliczono: zwiększenie elastyczności organizacji, rozwój indywidulanych kompetencji pracowników, empowerment, wzrost zaangażowania i motywacji, większe poczucie wspólnoty wśród pracowników, kreatywność, szybkie decyzje, otwartość informacyjną, podejście procesowe oraz orientację na wyniki. Ryzyka związane z wdrażaniem holakracji to: biurokracja, rozmyta odpowiedzialność, niestabilność, trudność w utrzymaniu spójnej wizji rozwoju, wielość ról i rozdrobnienie pracy, nieadekwatność wynagrodzenia do wartości pracy. Wskazano także kierunki dalszych badań w tym obszarze, które powinny dotyczyć takich aspektów, jak: zmienność ról powierzanym pracownikom, współpraca wewnątrzorganizacyjna (pomiędzy kręgami), integracja organizacyjna, odpowiedzialność realizacyjna, komunikowanie zespołowe, motywowanie pracowników. Kluczowym problemem badawczym w tym obszarze jest jednak ocena skuteczności zastąpienia tradycyjnego podejścia do zarządzania holakracją.
Bibliografia
[1] Battelle J. (2016), Understanding Medium: Evan Williams On His Past, Future, and Current Obsessions, „Newco Shift”, https://shift.newco.co/2016/08/09/understanding-medium-evan-williams-on-his-past-future-and-current-obsessions/, access date: 20.06.2019. [2] Bhandari R., Colomo-Palacios R. (2019), Holacracy In Software Development Teams: A Multivocal Literature Review, Proceedings of 19th International Conference on Computational Science and its Applications, Saint Petersburg, Russia, July, 1-4, IEEE, pp. 140-145. [3] Buck J., Villines S. (2007), We the People: Consenting to a Deeper Democracy. Sociocracy.info, Washington D.C. [4] Chrapko M. (2016), Holakracja – nowy sposób na zwinną firmę, http: mariuszchrapko.com/holokracja-czyli-nowy-sposob-na-zwinna-firme/, data dostępu: 20.04.2019 r. [5] Cobb Ch.G. (2012), Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności, APN Promise, Warszawa. [6] Eckstein J., Buck J. (2018), Company-wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & Sociocracy: Survive Thrive on Descruption, CreateSpace Independent Publishing Platform, US. [7] Gulati R. (2018), Structure that’s not Stifling, „Harvard Business Review”, No. 96(3), pp. 68–79. [8] Koestler A. (1967), The Ghost in the Machine, Hutchinson, US. [9] Konstytucja holakracji (wersja 4.1) (2017), https://www.dwarfsandgiants.org/wp-content/uploads/dG_Holacracy_Konstytucja_Holakrcji_v4_A4_PL.pdf, data dostępu: 20.07.2019 r. [10] Kopelman R.E.; Chiou A.Y., Lipani L.J., Zhu Z. (2012), Interpreting the Success of Zappos.com, Four Seasons, and Nordstrom: Customer Centricity is but One-Third of the Job, „Global Business and Organizational Excellence: A Review of Research & Best Practices”, Vol. 31, No. 5, pp. 63-77. [11] Krasulja N., Radojević I., Janjušić D. (2016), Holacracy – New Management System, [in:] The Priority Directions of National Economy Development, Conference Paper, Faculty of Economics, University of Niš, pp. 187-196. [12] Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. [13] Robertson B. (2006), Holacracy: A Complete System for Agile Organizational Governance and Steering, „Project Management”, Vol. 7, No. 7, pp. 1-23. [14] Robertson B. (2015), Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World, Henry Holt and Company LLC, New York. [15] Romme G. (1995), The Sociocratic Model of Organizing, „Journal of Strategic Change”, Vol. 4, No. 4, pp. 209-215. [16] Sunny A. (2014), Zappos Holacracy. People’s Lab blog, MSL Group, http://peopleslab.mslgroup.com/peoplesinsights/zappos-holacracy/, access date: 20.05.2019. [17] Thomas R.J., Silverstone Y. (2015), Empowering Employees at Zappos, https://www.accenture.com/t20151015T042910__w__/us-en/_acnmedia/ Accenture/Conversion-Assets/Outlook/Documents/2/Accenture-Outlook-ZapposWeb-PDF.pdf, access date: 20.05.2019. [18] Timmerman R. (2016), Medium Drops Holacracy: How We Dealt with their Challenges at Springest in the Past 3 Years, https://medium.com/@rubzie/medium-drops-holacracy-how-we-deal-with-their-problems-after-3-years-12428b373b5f, access date: 20.06.2019. [19] Van de Kamp P. (2014), Holacracy – A Radical Approach to Organizational Design, [in:] Elements of The Software Development Process - Influences on Project Success and Failure, Editors: Hans Dekkers, Wil Leeuwis, Ivan Plantevin, University of Amsterdam, pp. 13-25. [20] Wilber K. (2001), A Brief History of Everything, Shambhala, Boston. [21] www.zapposinsights.com/r/culture-is, access date: 20.06.2019.
Publikacje z rocznika