Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Sektor finansowy
Strony: 3-7
Język publikacji: -/-
Pobierz
Reforma finansów publicznych
Wojciech Misiąg
Abstrakt
W artykule omówiono stan finansów publicznych w Polsce. Przedstawiono propozycje najważniejszych zmian w procedurach zarządzania środkami publicznymi: rozszerzenie zakresu budżetu państwa, wzmocnienie bazy dochodowej samorządu terytorialnego, przestrzeganie zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, wzmocnienie kontroli zaciągania zobowiązań przez podmioty publiczne.
Publikacje z rocznika