Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Zasoby materialne, Wiedza
Strony: 11-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Eksploatacja i eksploracja wiedzy w organizacjach w świetle badań empirycznych
Ewa Stańczyk-Hugiet
Abstrakt
Wyróżniono dwie strategie oddziaływania na zasoby wiedzy w organizacji. Pierwsza to orientacja na eksploatację posiadanych zasobów wiedzy oraz lewarowanie zasobów wiedzy szczególnie wartościowych do uzyskania celów strategicznych. Druga strategia oznacza orientację na eksplorację wiedzy, czyli odkrywanie lub uzyskiwanie wiedzy z zewnątrz. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2004 i 2005 na temat: diagnozy sposobów i zakresu realizacji poszczególnych procesów związanych z wiedzą, identyfikacji ważności i oceny intensywności przebiegu procesów związanych z wiedzą między strukturą wewnętrzną i strukturą zewnętrzną, diagnozy postrzegania wpływu procesów związanych z wiedzą na realizację wybranych celów. Badania prowadzone były z wykorzystaniem ankiety i wywiadu kierowanego.
Publikacje z rocznika