Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Przewaga konkurencyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Lider w przedsiębiorstwie, Zarządzanie strategiczne
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pasja strategii
Krzysztof Obłój
Abstrakt
Dobra strategia ma dwa komponenty: pasję i dyscyplinę. O ile dyscyplina strategii rozumiana jako wykorzystanie formalnych metod i technik budowy strategii jest dobrze rozpoznanym problemem – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie – o tyle pasja jest stosunkowo rzadko analizowanym zagadnieniem. Potrzeba pasji w budowie strategii wynika z trzech głównych argumentów. Po pierwsze, sprzyja myśleniu o strategii jako o innowacji i poszukiwaniu szans, jako hipotezie wymagającej zdyscyplinowanego testowania. Po drugie, pozwala spojrzeć na otoczenie w niekonwencjonalny sposób. Po trzecie, stanowi istotny czynnik sprzyjający wytrwałości i budowie motywacji. Dzięki pasji liderzy mogą traktować strategię jako stały proces poszukiwania i doskonalenia funkcjonowania organizacji, a nie etapowy proces, którego efektem ma być formalny zapis strategii organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika