Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Technologia informacyjna, Metody bibliometryczne
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym
Jan Polowczyk
Abstrakt
Ogólnie przyjęło się stwierdzenie, że zarządzanie strategiczne jest trudne do zdefiniowania, a wiedza z zakresu strategii jest nieuporządkowana, niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania internetowych technologii w porządkowaniu wiedzy z zarządzania strategicznego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono konsensualną definicję zarządzania strategicznego na podstawie dużego projektu internetowego z udziałem kilkuset naukowców z całego świata. Następnie przedstawiono różne rodzaje analiz bibliometrycznych wykorzystujących analizę cytatów i ko-cytatów w celu ustrukturyzowania wiedzy, wyłonienia głównych szkół i czołowych akademików. W części trzeciej przedstawiono przykłady analizowania względnego znaczenia periodyków naukowych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika