Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność międzynarodowa, Mierniki konkurencyjności
Strony: 4-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Konkurencyjność - strategiczny wymiar efektywności przedsiębiorstw
Jan Macias
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotę, strukturę, poziomy konkurencyjności i relacje między konkurentami: konkurencję, koopetycję, koegzystencję i współdziałanie (kooperację). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle raportów WEF i IMD jest raczej niska. Obserwuje się jednak konsekwentną poprawę konkurencyjności w zakresie licznych elementów potencjału konkurencyjnego i wykorzystywanych instrumentów konkurowania. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika