Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Grupa kapitałowa, Analiza porównawcza przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Dywersyfikacja, Holding
Strony: 4-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Międzynarodowa analiza porównawcza grup kapitałowych
Maria Aluchna
Abstrakt
Dostępność opracowań z różnych regionów świata, rosnąca świadomość znaczenia grup kapitałowych w gospodarkach wschodzących oraz rozwój metod statystycznych i ekonometrycznych umożliwiających zaawansowane badania empiryczne, uczyniły zagadnienie grup kapitałowych jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w zarządzaniu. Artykuł poświęcony jest przybliżeniu najnowszego dorobku międzynarodowego o funkcjonowaniu grup kapitałowych. Skoncentrowano się zwłaszcza na przedstawieniu różnych typów grup kapitałowych występujących na świecie, opierając się na badaniach literatury międzynarodowej. W analizie uwzględniono grupy kapitałowe występujące w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Rosji, Indiach, Japonii, Korei, Chinach oraz Ameryce Południowej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika