Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Grupy projektowe, Struktura organizacyjna, Praca zespołowa, Typologia
Strony: 11-16
Język publikacji: Polski
Pobierz
Typologia jednostek organizacyjnych w strukturach zadaniowych
JanuszMarek Lichtarski
Abstrakt
Głównymi składnikami struktur zadaniowych są zespoły powoływane ad hoc do realizacji konkretnych zadań i rozwiązywane po ich zakończeniu. W literaturze możemy spotkać próby podziału zespołów zadaniowych m.in. ze względu na cel, zakres zaangażowania uczestników czy poziom autonomii grupy, jednak odczuwalny jest brak jednej całościowej i spójnej typologii. Potrzeba dokonania takiej typologii uwidacznia się szczególnie przy próbach dokładnego opisu zespołów zadaniowych oraz formułowaniu wskazówek i wytycznych dotyczących ich tworzenia i funkcjonowania. Zespoły te różnią się bowiem pod wieloma względami. Celem opracowania jest przedstawienie propozycji typologii zadaniowych jednostek organizacyjnych wykorzystującej osiem niezależnych kryteriów, powstałej w wyniku integracji koncepcji opisywanych w literaturze i wniosków pochodzących z badań autora. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika