Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, Motywowanie pracowników, Motywacje, Postawy pracowników, Innowacyjność, Style kierowania
Strony: 24-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy : stan obecny i perspektywy zmian
Janusz T. Hryniewicz
Abstrakt
Nowa przedsiębiorczość jest definiowana, jako szeroka partycypacja menedżerów i pracowników w codziennych usprawnieniach technicznych i organizacyjnych. Wychodząc z tych założeń, dokonano oceny sytuacji w polskich przedsiębiorstwach. W celu przemiany szeregowych pracowników w „przedsiębiorców” musi być spełnione kilka warunków: niski psychiczny koszt pracy, aktywność intelektualna, motywacje do osiągnięć i demokratyczny styl kierowania. Potwierdzają to wyniki badań zrealizowane w 14 polskich firmach. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika