Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Ekonomiczna wartość dodana, Motywacyjna funkcja płac, System płac, Opcje realne, Przemysł farmaceutyczny
Strony: 37-41
Język publikacji: Polski
Pobierz
Test motywacyjnego systemu płac opartego na EVA™
Wiktor Cwynar, Wiktor Patena
Abstrakt
W pracy podjęto próbę nakreślenia zależności zachodzących między dwiema stosunkowo nowymi koncepcjami w teorii finansów: opcjami realnymi i ekonomiczną wartością dodaną (EVA). Wspomniane zależności są uwydatnione zwłaszcza w sytuacji, gdy EVA wykorzystywana jest jako narzędzie zarządzania wartością firmy lub projektu. W ramach projektowanego motywacyjnego systemu płacowego kluczowym rozwiązaniem jest zestawienie oczekiwanej i faktycznej wartości projektu podjętego do realizacji. Oparty na EVA motywacyjny system płacowy będzie działał dobrze wtedy, gdy funkcja wypłat jest poprawnie zdefiniowana. Jednak jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy w ramach projektu zdefiniowane i analizowane są opcje realne. Opis opcji realnych przedstawiony w niniejszym tekście pokazuje, jak z sukcesem można wdrożyć system płacowy oparty na EVA. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika