Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Administracja publiczna, Innowacyjność, Innowacje w usługach
Strony: 24-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Innowacyjność organizacji administracji publicznej funkcjonujących w Unii Europejskiej
Jerzy Baruk
Abstrakt
W publikacji autor dokonał statystycznej analizy wyników badań empirycznych nad innowacyjnością organizacji administracji publicznej funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wyniki te stanowią podstawę do próby odpowiedzi na pytanie: czy kierownicy tych organizacji mogą, chcą i potrafią tworzyć i wprowadzać innowacyjne rozwiązania? Analizie poddano cztery mierniki aktywności innowacyjnej, których poziom wskazuje na znaczne zróżnicowanie innowacyjności badanych organizacji oraz względnie niski jej poziom, zwłaszcza w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika