Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Planowanie w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji, Metody badawcze
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kluczowe czynniki kształtujące metodykę badawczą projektów foresightowych
Andrzej Magruk
Abstrakt
W artykule zaprezentowano i scharakteryzowano, zidentyfikowane przez autora, najistotniejsze czynniki kształtujące proces badawczy foresightu. Głównym celem artykułu jest analiza zestawu wybranych wytycznych odnoszących się do procesu projektowania metodyki badawczej foresightu. Wyniki badań powstały na podstawie studiów literaturowych oraz doświadczeń autora w realizacji projektów dotyczących zarządzania przyszłością, w głównej mierze projektu pt. "NT FOR Podlaskie 2020 - Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii". (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika