Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Społeczeństwo konsumpcyjne, Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Funkcje zarządzania
Strony: 3-8
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne
Arnold Pabian
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji planowania, organizowania, przywództwa i kontroli opartych na zasadach sustainability oraz wskazanie roli zrównoważonego zarządzania w tworzeniu zrównoważonych społeczeństw. W opracowaniu wyjaśniono istotę zrównoważonego zarządzania, dopiero kształtującego się obszaru wiedzy, które może znacznie przyśpieszyć transformację społeczeństw konsumpcyjnych w społeczeństwa zrównoważone. Wymaga to zmian w obszarze wszystkich funkcji zarządzania, do których zalicza się planowanie, organizowanie, przywództwo i kontrolę. Zmiany te polegają na wprowadzeniu takich form aktywności do poszczególnych funkcji, aby zarządzanie przyczyniało się do osiągania nie tylko celów ekonomicznych, lecz również ekologicznych i społecznych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika