Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Grupa kapitałowa, Efekt synergii, Przepływy pieniężne, Studium przypadku
Strony: 9-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pomiar efektu synergii w grupie kapitałowej
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu pomiaru efektu synergii w grupie kapitałowej. Przedstawiono w nim hipotezę, mówiącą że efekt synergii w grupie kapitałowej można zmierzyć wewnętrznych przepływów pieniężnych. W wyniku przeprowadzonych badań została ona zweryfikowana pozytywnie. Do oceny wewnętrznych przepływów pieniężnych wypracowano dwa wskaźniki wewnętrznej wydajności gotówkowej sprzedaży i aktywów. Ocena wewnętrznych przepływów pieniężnych wskazuje, że stanowią one znaczącą wartość obrotu i majątku grupy kapitałowej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika