Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Regulacje prawne
Strony: 34-42
Język publikacji: Polski
Pobierz
Analiza poziomu i struktury wydatków na ochronę zdrowia w Polsce
Piotr Bartkowiak, Jakub Domański
Abstrakt
Sektor zdrowia w każdym kraju jest jednym z priorytetowych obszarów polityki gospodarczej i społecznej władzy wykonawczej. Wyrazem tego powinno być zabezpieczenie finansowania tej sfery zorganizowane w sposób adekwatny do przyjętego modelu systemu opieki zdrowotnej. Współcześnie finansowanie to opiera się z reguły na kilku źródłach, zarówno publicznych jak i prywatnych. Dlatego też obecny system opieki zdrowotnej, a także oczekiwane nowe realia biznesu, powinny określić potrzebę weryfikacji wartości oferty pod względem kosztów hospitalizacji. Celem opracowania jest analiza i ocena wartości oferty szpitala z punktu widzenia zarządzania kosztami. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz OECD, a także dokumentów Ministerstwa Zdrowia. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika