Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, Prawo, Nauki empiryczne, Nauka, Teoria organizacji i zarządzania
Strony: 3-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
PRAWA NAUK O ZARZĄDZANIU
Marek Lisiński
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu będzie próba objaśnienia praw naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu. Złoży się na to syntetyczne omówienie nauk formalnych i empirycznych, charakterystyka sądów w naukach formalnych i empirycznych, pojęcia prawa i jego miejsca w naukach empirycznych oraz prawa w teorii nauk o zarządzaniu. Do rozwiązania tak określonego problemu naukowego wykorzystane będą metoda analizy i studiowania oraz analiza logiczna. Podstawą badania będzie dorobek filozofii nauki, metodologii nauk formalnych i empirycznych oraz teoretyczne i metodologiczne dokonania nauk o zarządzaniu.
Publikacje z rocznika