Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Raportowanie, Ramowe Zasady Raportowania, Sprawozdawczość niefinansowa, Dyrektywy UE
Strony: 3-9
Język publikacji: Angielski
Rozwój raportowania pozafinansowego w Polsce
Maria Aluchna, Iryna Kytsyuk, Maria Roszkowska-Menkes
Abstrakt
Raportowanie pozafinansowe (NFR) odnosi się do ujawnień informacji społecznych i środowiskowych. Jest ono postrzegane jako kompleksowa komunikacja skierowana do różnych interesariuszy, która dostarcza wieloaspektowego spojrzenia na wyniki działalności przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono koncepcję raportowania pozafinansowego wraz z omówieniem obowiązujących standardów oraz nowych regulacji wynikających z Dyrektywy 2014/95/UE. Przedstawiono także wyniki badań empirycznych nad praktyką raportowania pozafinansowego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2015-2016, odnosząc się do wcześniejszych analiz.
Publikacje z rocznika