Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Zarządzanie projektem, Przepływ informacji, Przepływ wiedzy, Rozproszone przetwarzanie danych, Technologia informacyjna, Technologia blockchain
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
BLOCKCHAIN JAKO TECHNOLOGIA PRZEPŁYWU INFORMACJI I WIEDZY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Jerzy Kisielnicki
Abstrakt
Artykuł dotyczy zastosowania technologii blockchain analizowanej jako narzędzie przepływu informacji i wiedzy w procesie zarządzania projektami. Jej zadaniem jest poprawa jakości procesu zarządzania projektami. Technologia blockchain znacząco unowocześniła system przekazywania informacji i wiedzy w realizacji projektów, szczególnie stosowanych z użyciem metodyk zwinnych (agilowych). Między technologią blockchain a metodyką agilową zachodzi pełna konwergencja. Słabością zastosowań metodyk agilowych były straty w przekazie informacji i wiedzy między zespołami realizującymi. Technologia blockchain ma zarazem entuzjastów jak i sceptyków, którzy uważają, że to moda. Prezentowana technologia rozwiązuje kwestie z których inne technologie szczególne scentralizowane nie mogą sobie poradzić. Nie w każdej sytuacji przy zarządzaniu projektem należy stosować technologię blockchain. Może się okazać w niektórych zastosowaniach zbyt złożona, kosztowna i niepotrzebna. Dlatego też problematyka opłacalności stosowania technologii blockchain wymaga pogłębionej analizy. Zastosowania technologii blockchain są coraz szersze. Systemy tworzone z użyciem tej technologii oparty jest na twardych regułach matematyki i kryptografii. Technologia blockchain polega na decentralizacji i rozproszeniu danych. W artykule wskazano na przyszłe kierunki rozwoju oraz pokazano jaki uzyskujemy efekty z jej zastosowania.
Publikacje z rocznika