Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: transparentność, transfer wiedzy, fuzje i przejęcia
Strony: 10-17
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Transparentność w procesach transferu wiedzy w przedsiębiorstwie
Radosław Miśkiewicz
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zależności pomiędzy transferem wiedzy a transakcjami fuzji i przejęć przedsiębiorstw branży hutniczej, wskazanie istotnych czynników determinujących proces tego transferu oraz charakterystykę jego przebiegu w czasie. W procedurze badawczej jako metody wykorzystano analizę źródeł, wyniki własnych badań oraz dane rynkowe. Analiza wyników badań empirycznych upoważnia do sformułowania wniosków ogólnych i aplikacyjnych. Istotnymi czynnikami determinującymi transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć jest czas opanowania wiedzy i jej znaczenie. Z badań wynika, że czas transferu wiedzy w wyniku fuzji lub przejęcia jest krótszy w przypadku firm przejmowanych niż w przejmujących. Jednym ze znaczących motywów przejęć jest posiadanie przez przedsiębiorstwa przejmowane zasobów wiedzy cichej.
Publikacje z rocznika