Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Administracja publiczna, Zarządzanie komunikacją, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zintegrowane, Modele zarządzania
Strony: 18-25
Język publikacji: Polski
Pobierz
MODEL ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ W ORGANIZACJI
Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski, Radosław Zając
Abstrakt
Funkcjonowanie administracji publicznej cechuje się wysokim poziomem specjalizacji oraz koncentracji na skuteczności. Paradoksalnie jednak doskonałość operacyjna, wyrażająca się w dopracowywaniu i doskonaleniu realizacji pojedynczych działań, może być zwodnicza i wraz z upływem czasu prowadzić do utraty jakości i sprawności zarówno w kontekście wiedzy, procesów, jak i efektywności działania całego systemu. W konsekwencji wiąże się to z utratą oczekiwanej skuteczności, która bezpośrednio zależy od poziomu efektywności w zakresie zarządzania informacją, komunikacją i wiedzą. W niniejszym artykule proponowane jest nowe podejście do zarządzania komunikacją i wiedzą, które wyrażone zostało poprzez założenia autorskiego modelu ATENA i zweryfikowane w dwóch przytoczonych przypadkach możliwego zastosowania. Elastyczność prezentowanego modelu skutkuje możliwością zastosowania jej w każdym typie organizacji, której struktura organizacyjna i przepływy informacyjne mają deterministyczny wpływ na jakość i efektywność zarządzania komunikacją i wiedzą.
Publikacje z rocznika