Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Bankowość elektroniczna, e-usługi, Usługi bankowe, Witryny internetowe, Analiza porównawcza
Strony: 38-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
ANALIZA PORÓWNAWCZA USŁUG E-BANKOWOŚCI W POLSCE
Witold Chmielarz, Marek Zborowski
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najlepszych z punktu widzenia klienta indywidualnego serwisów internetowych bankowości elektronicznej w Polsce w 2017. Po krótkim wprowadzeniu na temat sytuacji w bankowości elektronicznej w Polsce autorzy określają założenia do prowadzonych badań. W badaniach wykorzystano metodę oceny punktowej oraz metodę oceny punktowej z preferencjami. W celu uzyskania danych niezbędnych do badania: zweryfikowano listę kryteriów oceny serwisów bankowych, zbudowano elektroniczny arkusz ocen udostępniony w Internecie i poproszono wybranych w sposób celowo-przypadkowy użytkowników o jego wypełnienie (metoda CAWI). Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono wielostronne analizy oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Autorskim wkładem do badań była specyfikacja kryteriów oceny serwisów, jako głównych wyznaczników postrzegania jakości witryn internetowych, identyfikacja najlepszych witryn e-bankowości oraz sformułowanie wniosków mogących stać się punktem wyjścia dla stworzenia skutecznego systemu zarządzania jakością e-usług w tej dziedzinie.
Publikacje z rocznika