Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: strategia globalna, świadomość pracowników, zarządzanie wiedzą
Strony: 12-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Ocena postrzegania globalnej strategii przez pracowników dużych przedsiębiorstw
Mariusz Urbański
Abstrakt
W dobie industrializacji globalna strategia przedsiębiorstwa odgrywa znaczącą rolę w zdobywaniu przewagi na międzynarodowym rynku. Osiąganie lepszej skuteczności działań podejmowanych w tym kierunku wymaga jednak spełnienia licznych warunków, wśród których  znajduje się trwałe budowanie świadomości strategii globalnej wewnątrz przedsiębiorstwa. Celem niniejszego badania jest ocena poziomu świadomości globalnej strategii wśród pracowników krajowych dużych przedsiębiorstw. Do pozyskania i analizy danych niezbędnych dla realizacji celu wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród losowo wybranych pracowników zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach z siedzibą w Polsce. W oparciu o analizę struktur i częstości otrzymanych wskazań wykazano wysoki poziom świadomości znaczącej większości pracowników w relacji do strategii globalnej ich przedsiębiorstw. Jednocześnie świadomość istnienia strategii nie jest tożsama z wiedzą o jej zakresie czy poziomem zaangażowania kadry w jej realizację. Co więcej, zidentyfikowano także grupę pracowników, która nie ma żadnej świadomości na temat międzynarodowej współpracy realizowanej. Uzyskane wyniki wskazują na niedoskonały system motywacji kadry i przepływu informacji w wewnętrznym systemie przedsiębiorstw w ramach realizowanych celów i planów na skalę globalną, co może negatywnie wpływać na skuteczność wdrażanej w nich strategii globalnej.
Bibliografia
1. Addison P., McRae L., Reuter K., Starkey M., Milner-Gulland E., Stephenson P., Burgass M. (2020), Bringing Sustainability to Life: A Framework to Guide Biodiversity Indicator Development for Business Performance Management, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 29, No. 8, pp. 3303–3313. 2. Albercht S.L., Bakker A.B., Gruman J.A., Macey W.H., Saks A.M. (2015), Employee Engagement, Human Resource Management Practices and Competitive Advantage: An Integrated Approach, „Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance”, Vol. 2, No. 1, pp. 7–35. 3. Al-Dmour H.H., Asfour F., Al-Dmour R., Al-Dmour A. (2020), The Effect of Marketing Knowledge Management on Bank Performance Through Fintech Innovations: A Survey Study of Jordanian Commercial Banks, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, Vol. 15, pp. 203–225. 4. Altaf M., Hameed W., Nadeem S., Arfan S. (2019), Successful Entrepreneurial Process as Contributor towards Business Performance in Banking: Moderating Role of Passion for Inventing, „South Asian Journal of Management Sciences”, Vol. 13, No.1, pp. 130–157. 5. Banacki P., Gorynia M., (2013), Globalność przedsiębiorstwa a koncepcja zbiorów rozmytych, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 1, No. 1(250), s. 5–27. 6. Carpenter M.A., Pollock T.G., Leary M.M. (2003), Testing a Model of Reasoned Risk‐taking: Governance, the Experience of Principals and Agents, and Global Strategy in High‐technology IPO Firms, „Strategic Management Journal”, Vol.24, No. 9, pp. 803–820. 7. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, https://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php (dostęp: 15.02.2021) 8. Chan C.M.H., Wong J.E., Yeap L.L.L., Wee L.H., Jamil N.A., Nantha Y.S. (2019), Workplace Bullying and Psychological Distress of Employees Across Socioeconomic Strata: A Cross-sectional Study, „BMC Public Health”, Vol. 19, art. 608. 9. Chisholm D., Moro D., Bertram M., Pretorius C., Gmel G., Shield K., Rehm J. (2018), Are the „Best Buys” for Alcohol Control Still Valid? An Update on the Comparative Cost-effectiveness of Alcohol Control Strategies at the Global Level, „Journal of studies on alcohol and drugs”, Vol. 79, No. 4, pp. 514–522. 10. Farndale E., Murrer I. (2015), Job Resources and Employee Engagement: A Cross-national Study, „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 30, No. 5, pp. 610–626. 11. Haller A.P. (2016), Globalisation, Multinational and Emerging Markets, „Ecoforum”, Vol. 5, No. 1(8), pp. 9–15. 12. Iqbal J., Hameed W.U. (2020), Open Innovation Challenges and Coopetition-Based Open-Innovation Empirical Evidence From Malaysia, [in:] P. Ordoñez de Pablos, X. Zhang, K.T. Chui (eds.), Innovative Management and Business Practices in Asia, IGI Global, Hershey, s.. 13. Krzywicka-Szpor K. (2003), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, MT Biznes, Warszawa. 14. Kucharski M., Majewski R. (2006), Czy przedsiębiorstwa globalne są naprawdę globalne? Analiza rynku producentów samochodów i wybranych przedsiębiorstw z rankingu FT 500, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 15. Lisiński M., Sroka W., Brzeziński P. (2021), Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami – wyniki badań, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 26–30. 16. Lukitowati R., Ramli K. (2020), Assessing the Information Security Awareness of Employees in PT ABC Against International Organization for Standardization (ISO) 27001: 2013, „Journal of Computational and Theoretical Nanoscience”, Vol. 17, No. 2–3, pp. 1441–1446. 17. Malewska K., Sajdak M. (2020), Intuicja w podejmowaniu decyzji a zdolność przedsiębiorstw do inicjowaniu zmian strategicznych – założenia do badań, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 11–18. 18. Michna M. (2016), Zasoby ludzkie jako kluczowy czynników sukcesów w przedsiębiorstwach przyszłości, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, Nr 23, T.1, s. 130–136. 19. Rotvold G. (2008), How to Create a Security Culture in Your Organization: A Recent Study Reveals the Importance of Assessment, Incident Response Procedures, and Social Engineering Testing in Improving Security Awareness Programs, „Information Management Journal”, Vol. 42, No. 6, pp. 32–38. 20. Stoyanova T., Iliev I. (2017), Employee Engagement Factor for Organizational Excellence, „International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR)”, „Kavala”, Vol. 10, No. 1, pp. 23–29. 21. Tahir N., Yousafzai I.K., Jan S., Hashim M. (2014), The Impact of Training and Development on Employees Performance and Productivity A case study of United Bank Limited Peshawar City, KPK, Pakistan, „International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences”, Vol. 4, No. 4, pp. 86–98. 22. Vosloban R.I. (2012), The Influence of the Employee's Performance on the company's growth – a managerial perspective. Emerging Market Queries in Finance and Business, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 3, pp. 660–665. 23. Wisse B., van Eijbergen R., Rietzschel E.F., Scheibe S. (2018), Catering to the Needs of an Aging Workforce: The Role of Employee Age in the Relationship between Corporate Social Responsibility and Employee Satisfaction, „Journal of Business Ethics”, Vol. 147, No.4, pp. 875–888. 24. Wolfmayr K. (2020), High Speed Strategy Implementation in a Global, Dynamic Business Environment, BSc. Thesis, Universität Linz, Linz.
Publikacje z rocznika