Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne, heterogeniczność, analiza klas ukrytych
Strony: 28-34
Język publikacji: Polski
Heterogeniczność polskich przedsiębiorstw rodzinnych: Wyniki badań empirycznych
Tomasz Ingram
Abstrakt
Heterogeniczność przedsiębiorstw rodzinnych jest problemem badawczym coraz częściej podnoszonym w literaturze światowej. Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom zróżnicowania przedsiębiorstw rodzinnych, w artykule podjęto się ukazania znaczenia uwzględniania heterogeniczności krajowych przedsiębiorstw rodzinnych w badaniach empirycznych oraz wskazania metody poszukiwania ukrytych klas firm podobnych do siebie pod względem wybranych charakterystyk. Podstawą analiz były dane empiryczne pochodzące ze 171 krajowych przedsiębiorstw rodzinnych, które zgromadzone zostały na jesieni 2019 roku. Na podstawie informacji dotyczących wielkości, okresu istnienia, profilu działania oraz pokolenia zarządzającego przedsiębiorstwem rodzinnym zidentyfikowano trzy klasy firm rodzinnych które określono jako „tradycjonalistów”, „odkrywców” oraz „zdobywców”. Do identyfikacji liczby i wewnętrznego profilu opisującego przedsiębiorstwa przypisane do konkretnej klasy wykorzystano technikę analizy klas ukrytych.
Bibliografia
[1] Ahluwalia S., Mahto R.V., Walsh, S.T. (2017), Innovation in Small Firms: Does Family Vs. Non-Family Matter? ”Journal of Small Business Strategy”, Vol. 27, no. 3, pp. 39–49. [2] Barontini R., Bozzi S. (2018), Family Firm Heterogeneity and CEO Compensation in Continental Europe, „Journal of Economics and Business”, Vol. 97, pp. 1–18. [3] Brune A., Thomsen M., Watrin C. (2019), Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder, ”Family Business Review”, Vol. 32, No. 3, pp. 296–317. [4] Celeux G., Soromenho G. (1996), An Entropy Criterion for Assessing the Number of Clusters in a Mixture Model, „Journal of Classification”, Vol. 13, pp. 195–212. [5] Chua J.H., Chrisman J.J., Steier L.P., Rau S.B. (2012), Sources of Heterogeneity in Family Firms: An Introduction, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 36, No. 6, pp. 1103–1113. [6] Clark S., Muthen B. (2009), Relating Latent Class Analysis Results to Variables Not Included in the Analysis, https://www.statmodel.com/download/relatinglca.pdf, access date: 12.02.2021. [7] Daspit J.J., Chrisman J.J., Sharma P., Pearson A.W., Mahto R.V. (2018), Governance as a Source of Family Firm Heterogeneity, „Journal of Business Research”, Vol. 84, pp. 293–300. [8] Debicki B., Kellermanns F.W., Chrisman J., Pearson A.W., Spencer B. (2016), Development of a Socioemotional Wealth Importance (Sewi) Scale for Family Firm Research, „Journal of Family Business Strategy”, Vol. 7, No. 1, pp. 47–57. [9] Dibrell C., Memili E. (2019), A Brief History and a Look to the Future of Family Business Heterogeneity: An Introduction, [in:] E. Memili, C. Dibrell (eds.), The Palgrave Handbook of Heterogeneity Among Family Firms, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 1–15. [10] EFB (2012), Family Business Statistics. European Family Businesses 2009, http://www.europeanfamilybusinesses.eu/uploads/Modules/Publications/pp---family-business-statisticsv2.pdf, access date: 12.02.2021. [11] Genge E. (2014), Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków, „Studia Ekonomiczne”, Nr 189, s. 58–66. [12] Jaśkiewicz, P., Dyer, W.G. (2017), Addressing the Elephant in the Room: Disentangling Family Heterogeneity to Advance Family Business Research, „Family Business Review”, Vol. 30, No. 2, pp. 111-118. [13] Jeżak J. (2016), Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 52–59. [14] Kosmidou V., Ahuja M.K. (2019), A Configurational Approach to Family Firm Innovation, „Family Business Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 154–173. [15] Kraśnicka T., Ingram T., Bratnicka K. (2016), Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, Nr 93, s. 285–297. [16] Marjański A. (2018), Orientacja strategiczna w procesie rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przegląd Organizacji”, Nr 11, 36–42. [17] Neubaum, D.O., Kammerlander N., Brigham, K.H. (2019), Capturing family firm heterogeneity: How taxonomies and typologies can help the field move forward, „Family Business Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 106-130. [18] Nordqvist M., Sharma P., Chirico F. (2014), Family Firm Heterogeneity and Governance: A Configuration Approach, „Journal of Small Business Management”, Vol. 52, pp. 192–209. [19] Nylund-Gibson K.L., Choi A.Y. (2018), Ten Frequently Asked Questions About Latent Class Analysis, „Translational Issues in Psychological Science”, Vol. 4, No. 4, pp. 440–461. [20] Nylund-Gibson K.L, Grimm R.P., Masyn K.E. (2019), Prediction from latent classes: A demonstration of different approaches to include distal outcomes in mixture models, „Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal”, Vol. 26, No. 6, 967–985. [21] Nylund K.L., Asparouhov A., Muthén B. (2007), Deciding on the Number of Profiles in Latent Profile Analysis and Growth Mixture Modeling: A Monte Carlo Study, „Structural Equation Modeling”, Vol. 14, pp. 535–569. [22] Rau S.B., Schneider-Siebke V., Günther C. (2019), Family Firm Values Explaining Family Firm Heterogeneity, „Family Business Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 195–215. [23] Sanchez-Ruiz P., Daspit J.J., Holt D.T., Rutherford M.W. (2019), Family Social Capital in the Family Firm: A Taxonomic Classification, Relationships with Outcomes, and Directions for Advancement, „Family Business Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 131–153. [24] Stanley L.J., Hernández-Linares R., López-Fernández M.C., Kellermanns, F.W. (2019), A Typology of Family Firms: An Investigation of Entrepreneurial Orientation and Performance, „Family Business Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 174–194. [25] Stanley L., Kellermanns F.W., Zellweger T.M. (2017), Latent Profile Analysis: Understanding Family Firm Profiles, „Family Business Review”, Vol. 30, No. 1, pp. 84–102. [26] Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych: Wnioski z badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. 12, Nr 6, s. 9–22. [27] Vermunt J.K., Magidson J. (2004), Latent Class Analysis, „The Sage Encyclopedia of Social Sciences Research Methods”, Vol. 2, pp. 549–553. [28] Westland J.C. (2010), Lower Bounds on Sample Size in Structural Equation Modeling, „Electronic Commerce Research and Applications”, Vol. 9, No. 6, pp. 476–487. [29] Więcek-Janka E. (2016), Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych, „Marketing i Zarządzanie”, Vol. 43, Nr 2, s. 167–179.
Publikacje z rocznika