Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, Agile, DevOps, technologie chmurowe
Strony: 35-45
Język publikacji: Polski
Wpływ nowoczesnych metod zarządzania projektami i technologii informatycznych na sukces projektów wytwarzania oprogramowania
Bartosz Grucza, Piotr Tomszys
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki eksploracyjnego badania skali zastosowania nowoczesnych metod organizacji pracy (Agile i DevOps), narzędzi automatyzacji cyklu wytwórczego oprogramowania (CI/CT/CD) oraz technologii chmurowych (Cloud) w polskich projektach IT. Zakresem badania objęto również oszacowanie wpływu ww. metod, narzędzi i technologii na sukces realizacji projektów. Badanie dotyczyło 65 przedsięwzięć informatycznych z rynku polskiego i pozwoliło na sformułowanie wniosków co do zakresu, kierunku i siły wpływu obecnych trendów na projekty IT na rynku polskim. Uzyskane wyniki badań świadczą  o wysokim stopniu wykorzystania metod zwinnych oraz optymalizacji procesów wytwórczych DevOps w projektach informatycznych realizowanych na polskim rynku, a także o ich pozytywnym wpływie na sukces projektu. Wyniki badań potwierdzają również postępujący proces transformacji cyfrowej, realizowany poprzez modernizację platform informatycznych, automatyzację procesów wytwórczych, tzw. „ciągłe dostarczanie” i coraz powszechniejsze wykorzystanie rozwiązań chmurowych. W tym obszarze nie zidentyfikowano jednak pozytywnego wpływu na sukces realizowanych projektów.
Bibliografia
[1] Agilemanifesto.org (2001), https://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html, access date: 12.06.2020. [2] Andersen E.S., Birchall D., Arne Jessen S., Money A.H. (2006), Exploring Project Success, „Baltic Journal of Management”, Vol. 1, No. 2, pp. 127-147. [3] Atkinson R. (1999), Project Management: Cost, Time and Quality, Two Best Guesses and a Phenomenon, It's Time to Accept other Success Criteria, „International Journal of Project Management”, Vol. 17, No. 6, pp.337-42. [4] Błaszczak E. (2019), Zwinne zarządzanie, krótko, prosto i na temat, (wydanie elektroniczne), 4results sp. z o.o., Warszawa. [5] Bukłaha E., Juchniewicz M. (2019), Kluczowe wyzwania i bariery oraz trendy w zarządzaniu projektami z punktu widzenia projektów realizowanych w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 14-20. [6] DevOps Institute (2020), https://devopsinstitute.com/, access date: 13.07.2020. [8] IPMA International Project Management Association (2020), https://www.ipma.world/, access date: 22.07.2020. [9] Kański Ł. (2019), Warunki Sukcesu w Zarządzaniu Projektami ICT. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Autoreferat - mgr inż. Łukasz Kański (umcs.pl), UMCS Lublin. [10] Kim G., Humble J., Debois P., Willis J. (2017), DevOps Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji, Helion, Gliwice. [11] Management Training & Development Center (2020), https://www.mtdc.pl/, access date: 22.07.2020. [12] Mishra V., Joshi G. (2016), The VUCA World in IT Industry, „Paripex-Indian Journal of Research”, Vol. 5, No. 8, pp. 210-212. [13] Motyl P., (2020), Świat Schrödingera. Kronika nieprzewidywalnej przyszłości, Wydawca Pawel Motyl. [14] National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce (2020), https://www.nist.gov/, access date: 22.07.2020. [15] Pinto J.K., Slevin D.P. (1988), Project Success: Definitions and Measurement Techniques, „Project Management Journal”, Vol. 19, No. 1, pp. 67-71. [16] PM Research (2010), Badanie polskich projektów informatycznych, http://pmresearch.pl/, data dostępu: 14.06.2020 r. [17] Project Management Institute (2020), https://www.pmi.org, access date: 22.07.2020. [18] Standish Group International, Inc. (2015), Chaos Report 2015, https://www.standishgroup.com/, access date: 13.08.2020. [19] Wolff, E. (2018), Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik, Helion, Gliwice.
Publikacje z rocznika