Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Pomiary, Pomiar efektywności, Nauka
Strony: 8-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania
Krzysztof Woźniak
Abstrakt
Autor wskazuje na potrzebę uzgodnienia poglądów i teorii związanych ze zjawiskami i procesami badanymi w naukach organizacji i zarządzania, podkreślając konieczność szerszego wykorzystania dorobku nauk empirycznych. Artykuł zawiera też spostrzeżenie, że brak ilościowej charakterystyki analizowanych zjawisk uniemożliwia rzetelne prowadzenie badań naukowych. Opierając się na kilku przykładach, autor przedstawił w nim rolę pomiaru jako narzędzia umożliwiającego wymianę poglądów pomiędzy teorią i praktyką zarządzania. Podkreśla on też potrzebę operacjonalizacji kluczowych definicji stosowanych w dyskusjach oraz badaniach naukowych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika