Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo danych, Zarządzanie bezpieczeństwem, Wyniki badań
Strony: 44-52
Język publikacji: Polski
Pobierz
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKA LUDZKIEGO — WYNIKI BADAŃ
Paweł Kobis, Artur Kisiołek
Abstrakt
Szeroko rozumiane technologie informatyczne są obecnie głównym narzędziem zarządzania informacją we współczesnych przedsiębiorstwach. Dane, będące źródłem informacji przechowywane są w zaprojektowanych do tego celu systemach bazodanowych, plikach komputerowych umieszczonych na serwerach, komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i nośnikach zewnętrznych. Wymienione urządzenia pracujące w większości przypadków w sieci lokalnej i globalnej narażone są na różnego rodzaju cyberataki mające na celu wykradzenie lub usunięcie zapisanych w nich danych. W artykule w części teoretycznej przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Autor szczególną uwagę zwrócił na tzw. czynnik ludzki występujący w procesach związanych z ochroną danych. W części empirycznej pierwszym celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach sektora MSP wśród osób zarządzających infrastrukturą IT i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych. Drugim celem jest przedstawienie ogólnego schematu postępowania przy zabezpieczaniu informacji w sieci lokalnej małych i średnich przedsiębiorstw.
Publikacje z rocznika