Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, efekty społeczne i środowiskowe
Strony: 11-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przegląd badań dotyczących społecznych i środowiskowych efektów zaangażowania przedsiębiorstw w CSR
Robert Kudłak
Abstrakt
Choć badania nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) mają długą tradycję, wiedza dotycząca społecznych i środowiskowych efektów tego typu działalności przedsiębiorstw jest stosunkowo ograniczona. Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyskusja wyników zidentyfikowanych prac naukowych z punktu widzenia społecznych i środowiskowych konsekwencji CSR. Badaniem zostały objęte prace naukowe opublikowane w latach 2010-2020 w 27 wiodących czasopismach z zakresu organizacji i zarządzania, biznesu międzynarodowego oraz CSR i etyki biznesu. Wyniki przeglądu wskazują, że pomimo rosnącej popularności badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu wciąż wiemy bardzo niewiele na temat faktycznych konsekwencji społecznych i środowiskowych CSR. Badacze skupiają się przede wszystkim na efektach ekonomicznych i organizacyjnych pomijając szerszy kontekst, w którym działają podmioty gospodarcze. Dokonany przegląd pozwolił zidentyfikować 33 artykuły, które dotyczyły przede wszystkim wpływu CSR na zmniejszenie oddziaływania na środowisko przyrodnicze, znaczenia CSR dla rozwoju krajów rozwijających się, a także poprawy warunków pracy i obniżenia skłonności przedsiębiorstw do unikania opodatkowania.
Bibliografia
[1] Afsar B., Umrani W.A. (2020), Corporate Social Responsibility and Pro‐environmental Behaviour at Workplace: The Role of Moral Reflectiveness, Co-worker Advocacy, and Environmental Commitment, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 27, No. 1, pp. 109–125. [2] Aguinis H., Glavas A. (2012), What we Know and don’t Know about Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda, „Journal of management”, Vol. 38, No. 4, pp. 932–968. [3] Ahmed M., Zehou S., Raza S.A., Qureshi M.A., Yousufi S.Q. (2020), Impact of CSR and Environmental Triggers on Employee Green Behavior: The Mediating Effect of Employee Well‐being, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 27, No. 5, pp. 2225–2239. [4] Barnett M.L., Henriques I., Husted B.W. (2020), Beyond Good Intentions: Designing CSR Initiatives for Greater Social Impact, „Journal of Management”, Vol. 46, No. 6, pp. 937–964. [5] Bird R., Davis-Nozemack K. (2018), Tax Avoidance as a Sustainability Problem, „Journal of Business Ethics”, Vol. 151, No. 4, pp. 1009–1025. [6] Brieger S.A., Anderer S., Fröhlich A., Bäro A., Meynhardt T. (2020), Too Much of a Good Thing? On the Relationship between CSR and Employee Work Addiction, „Journal of Business Ethics”, Vol. 166, No. 2, pp. 311–329. [7] Carroll A.B. (1999), Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct, „Business & Society”, No. 38(3), pp. 268–295. [8] Carroll A.B. (2008), A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices, „The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility”, pp. 19–46. [9] Cheema S., Afsar B., Al‐Ghazali B.M., Maqsoom A. (2020), How Employee's Perceived Corporate Social Responsibility Affects Employee's Pro‐environmental Behaviour? The Influence of Organizational Identification, Corporate Entrepreneurship, and Environmental Consciousness, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 27, No. 2, pp. 616–629. [10] De Roeck K., Farooq O. (2018), Corporate Social Responsibility and Ethical Leadership: Investigating their Interactive Effect on Employees’ Socially Responsible Behaviors, „Journal of Business Ethics”, Vol. 151, No. 4, pp. 923–939. [11] Devenin V., Bianchi C. (2018), Soccer Fields? What for? Effectiveness of Corporate Social Responsibility Initiatives in the Mining Industry, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 25, No. 5, pp. 866–879. [12] Devinney T. (2009), Is the Socially Responsible Corporation a Myth? The Good, the Bad, and the Ugly of Corporate Social Responsibility, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 23, No. 2, pp. 44–56. [13] Dixon-Woods M., Bonas S., Booth A., Jones D.R., Miller T., Sutton A.J., ... & Young B. (2006), How Can Systematic Reviews Incorporate Qualitative Research? A Critical Perspective, „Qualitative Research”, Vol. 6, No. 1, pp. 27–44. [14] El Ghoul S., Guedhami O., Kwok C.C., Mishra D.R. (2011), Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital? „Journal of Banking & Finance”, Vol. 35, No. 9, pp. 2388–2406. [15] García-Rodríguez F.J., García-Rodríguez J.L., Castilla-Gutiérrez C., Major, S.A. (2013), Corporate Social Responsibility of Oil Companies in Developing Countries: From Altruism to Business Strategy, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 20, No. 6, pp. 371–384. [16] Glavas A., Kelley K. (2014), The Effects of Perceived Corporate Social Responsibility on Employee Attitudes, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 24, No. 2, pp. 165–202. [17] Graafland J., Smid H. (2016), Environmental Impacts of SMEs and the Effects of Formal Management Tools: Evidence from EU's Largest Survey, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 23, No. 5, pp. 297–307. [18] Guerci M., Decramer A., Van Waeyenberg T., Aust I. (2019), Moving beyond the Link between HRM and Economic Performance: A Study on the Individual Reactions of HR Managers and Professionals to Sustainable HRM, „Journal of Business Ethics”, Vol. 160, No. 3, pp. 783–800. [19] Haffar M. Searcy C. (2018), Target‐setting for Ecological Resilience: Are Companies Setting Environmental Sustainability Targets in Line with Planetary Thresholds? „Business Strategy and the Environment”, Vol. 27, No. 7, pp. 1079–1092. [20] Hennchen E. (2015), Royal Dutch Shell in Nigeria: Where do Responsibilities End? „Journal of Business Ethics”, Vol. 129, No. 1, pp. 1–25. [21] Hosoda M., Suzuki K. (2015), Using Management Control Systems to Implement CSR Activities: An Empirical Analysis of 12 Japanese Companies, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 24, No. 7, pp. 628–642. [22] Jackson G., Bartosch J., Avetisyan E., Kinderman D., Knudsen J.S. (2020), Mandatory Non-financial Disclosure and Its Influence on CSR: An International Comparison, „Journal of Business Ethics”, Vol. 162, No. 2, pp. 323–342. [23] Jamali D., Lund-Thomsen P., Khara N. (2017), CSR Institutionalized Myths in Developing Countries: An Imminent Threat of Selective Decoupling, „Business & Society”, Vol. 56, No. 3, pp. 454–486. [24] Jiménez‐Parra B., Alonso‐Martínez D., Godos‐Díez J.L. (2018), The Influence of Corporate Social Responsibility on Air Pollution: Analysis of Environmental Regulation and Eco‐innovation Effects, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 25, No. 6, pp. 1363–1375. [25] Kaźmierczak M., Zapłata S. (2021), Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 12–19. [26] Khandker S.K., Samad G., Hussain A. (2010), Handbook on Impact Evaluation. Qualitative Methods and Practices, World Bank Publications. [27] Kudłak R. (2019), The Role of Corporate Social Responsibility in predicting CO2 Emission: An Institutional Approach, „Ecological Economics”, Vol. 163, No. C, pp. 169–176. [28] Lanis R., Richardson G. (2015), Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? „Journal of Business Ethics”, Vol. 127, No. 2, pp. 439–457. [29] López-González E., Martínez-Ferrero J., García-Meca E. (2019), Does Corporate Social Responsibility Affect Tax Avoidance: Evidence from Family Firms, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 26, No. 4, pp. 819–831. [30] Melo T., Galan J.I. (2011), Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Value, „Journal of Brand Management”, Vol. 18, No. 6, pp. 423–437. [31] Moon J. (2007), The Contribution of Corporate Social Responsibility to Sustainable Development, „Sustainable Development”, Vol. 15, No. 5, pp. 296–306. [32] Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, „Organization Studies”, Vol. 24, No. 3, pp. 403–441. [33] Palazzo G., Scherer A. G. (2008), Corporate Social Responsibility, Democracy, and the Politicization of the Corporation. „Academy of Management Review”, Vol. 33, No. 3, pp. 773–775. [34] Pellegrini C., Rizzi F., Frey M. (2018), The Role of Sustainable Human Resource Practices in Influencing Employee Behavior for Corporate Sustainability, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 27, No. 8, pp. 1221–1232. [35] Popay J., Roberts H., Sowden A., Petticrew M., Arai L., Rodgers M., ... Duffy S. (2006), Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews, A product from the ESRC methods programme, pp. 1–92. [36] Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin III F.S., Lambin E., ..., Foley J. (2009), Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, „Ecology and Society”, Vol. 14, No. 2, pp. 1–34. [37] Schrempf-Stirling J., Palazzo G. (2016), Upstream Corporate Social Responsibility: The Evolution from Contract Responsibility to Full Producer Responsibility, „Business & Society”, Vol. 55, No. 4, pp. 491–527. [38] Stites J.P., Michael J.H. (2011), Organizational Commitment in Manufacturing Employees: Relationships with Corporate Social Performance, „Business & Society”, Vol. 50, No. 1, pp. 50–70. [39] Tian Q., Robertson J.L. (2019), How and When Does Perceived CSR Affect Employees’ Engagement in Voluntary Pro-environmental Behavior?, „Journal of Business Ethics”, Vol. 155, No. 2, pp. 399–412. [40] Viveros H. (2016), Examining Stakeholders' Perceptions of Mining Impacts and Corporate Social Responsibility, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 23, No. 1, pp. 50–64. [41] Walker M., Hills S., Heere B. (2017), Evaluating a Socially Responsible Employment Program: Beneficiary Impacts and Stakeholder Perceptions, „Journal of Business Ethics”, Vol. 143, No. 1, pp. 53–70. [42] Whiteman G., Walker B., Perego P. (2013), Planetary Boundaries: Ecological Foundations for Corporate Sustainability, „Journal of Management Studies”, Vol. 50, No. 2, pp. 307–336. [43] Wood D.J. (1991), Corporate Social Performance Revisited, „Academy of Management Review”, Vol. 16, No. 4, pp. 691–718. [44] Wronka-Pośpiech, M. (2017), Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja modelu biznesu, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 54–61. [45] Yawar S.A., Seuring S. (2017), Management of Social Issues in Supply Chains: A Literature Review Exploring Social Issues, Actions and Performance Outcomes, „Journal of Business Ethics”, Vol. 141, No. 3, pp. 621–643. [46] Zbierowski P. (2017), Społeczna efektywność organizacji – rozważania teoretyczne i propozycja pomiaru, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 18–24.
Publikacje z rocznika