Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: transformacja cyfrowa, chmura obliczeniowa, korzyści, bariery
Strony: 23-33
Język publikacji: Polski
Zmiany postrzegania korzyści i barier wdrożenia nowych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce na przykładzie usług chmury obliczeniowej
Anna Pamula, Magdalena Zalewska-Turzyńska
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena zmian w postrzeganiu określonych korzyści i barier zastosowania innowacyjnych technologii IT na przykładzie chmury obliczeniowej. Badanie koncentruje się na pokazaniu zmian w postrzeganiu korzyści oraz percepcji barier związanych w ich wdrażaniem. Analizy i interpretacji wyników korzyści dokonano w czterech grupujących je perspektywach zgodnych ze zrównoważoną kartą wyników (BSC): finansowej, klienta, procesów i rozwoju.
Bibliografia
[1] Accenture (2021), Chmura obliczeniowa w sektorze ubezpieczeniowym na świecie i w Polsce, pozyskano z Accenture – Raport Chmura w Sektorze Ubezpieczeniowym na Świecie i w Polsce, data dostępu: 01.03.2022 r. [2] Andriole S.J. (2018), Skills and Competencies for Digital Transformation, „IT Professional”, Vol. 20, No. 6, pp. 78–81. [3] Bauman Z. (2000), Globalizacja – I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa. [4] Bharadwaj A., El Sawy O.A., Pavlou P.A., Venkatraman N. (2013), Digital Business Strategy: Towards a Next Generation of Insights, „MIS Quarterly”, Vol. 37, No. 2, pp. 471–482. [5] Bu S., Jeong U.A., Koh J. (2022), Robotic Process Automation: A New Enabler for Digital Transformation and Operational Excellence, „Business Communication Research and Practice”, Vol. 5, No. 1, pp. 29–35. [6] Butryn B., Sobińska M. (2015), Cloud computing a transformacja roli działów IT, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 32–38. [7] Chen L., Moretto A., Jia F., Caniato F., Xiong Y. (2021), The Role of Digital Transformation to Empower Supply Chain Finance: Current Research Status and Future Research Directions, „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 41, No. 4, pp. 277–288. [8] Choi T.-M., Wallace S.W., Wang Y. (2018), Big Data Analytics In Operations Management, „Production Operations Management”, Vol. 27, No. 10, pp. 1868–1883. [9] Cichosz M., Wallenburg C.M., Knemeyer A.M. (2020), Digital Transformation at Logistics Service Providers: Barriers, Success Factors and Leading Practices, „The International Journal of Logistics Management”, Vol. 31, No. 2, pp. 209–238. [10] Dąbrowski M. (2021), Wieczne opóźnienie. Zarządzanie projektami IT, https://www.ibuk.pl/fiszka/254141/wieczne-opoznienie-zarzadzanie-projektami-it.html, data dostępu: 2021. [11] Deloitte, (2021), CFO vs Chmura – przekrojowy pakiet wskazówek na ścieżce nowych technologii, pozyskano z PowerPoint Presentation (deloitte.com), data dostępu: 01.03.2022 r. [12] Ebert C., Duarte C.H.C. (2018), Digital Transformation, „IEEE Software”, Vol. 35, No. 4, pp. 16–21. [13] Fitzgerald M., Kruschwitz N., Bonnet D., Welch M. (2014), Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative, „MIT Sloan Management Review”, Vol. 55, No. 2, p. 1. [14] Granados N., Gupta A. (2013), Transparency Strategy: Competing with Information in a Digital World, „MIS Quarterly”, Vol. 37, No. 2, pp. 637–641. [15] Hofmann P., Samp C., Urbach N. (2020), Robotic Process Automation, „Electronic Markets”, Vol. 30, No. 1, pp. 99–106. [16] ISACA (2018), COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology, https://www.isaca.org, access date: 09.06.2022. [17] Ismail M.H., Khater M., Zaki M. (2017), Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know So Far, „Cambridge Service Alliance”, Vol. 10, pp. 1–35. [18] Jones M. D., Hutcheson S., Camba J. D. (2021), Past, Present, And Future Barriers to Digital Transformation in Manufacturing: A Review, „Journal of Manufacturing Systems”, Vol. 60, pp. 936–948. [19] Kaplan R. S., Norton D. P. (2007), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [20] Kobis P. (2015), Wirtualizacja zasobów informacyjnych organizacji gospodarczych – era chmury obliczeniowej, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 34–42. [21] Liu D.Y., Chen S.W., Chou T.C. (2011), Resource Fit in Digital Transformation: Lessons Learned from the CBC Bank Global E-Banking Project, „Management Decision”, Vol. 49, No. 10, pp. 1728–1742. [22] Lucas H.C., Agarwal R., Clemons E.K., El Sawy O.A., Weber B. (2013), Impactful Research on Transformational Information Technology: An Opportunity to Inform New Audiences, „MIS Quarterly”, Vol. 37, No. 2, pp. 371–382. [23] Machuga R. (2020), Czynniki determinujące wykorzystanie chmur obliczeniowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami – wyniki badań w państwach członkowskich UE, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 27–34. [24] Majchrzak A., Markus M.L., Wareham J. (2016), Designing for Digital Transformation: Lessons for Information Systems Research from the Study of ICT and Societal Challenges, „MIS Quarterly”, Vol. 40, No. 2, pp. 267–277. [25] Matt C., Hess T., Benlian A. (2015), Digital Transformation Strategies, „Business & information systems engineering”, Vol. 57, No. 5, pp. 339–343. [26] McKinsey (2021), The New Digital Edge: Rethinking Strategy For The Postpandemic Era, https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-new-digital-edge-rethinking-strategy-for-the-postpandemic-era, access date: 26.03.2022. [27] Mikalsen M., Moe N.B., Stray V., Nyrud H. (2018), Agile Digital Transformation: A Case Study of Interdependencies, Thirty-Ninth International Conference on Information Systems, AIS, San Francisco. [28] Newman D. (2018), Top 10 Digital Transformation Trends for 2019, „Forbes”, https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/09/11/top-10-digital-transformation-trends-for-2019/?sh=2262d3523c30, access date: 26.03.2022. [29] Piccinini E., Gregory R.W., Kolbe L.M. (2015), Changes in the Producer-Consumer Relationship-Towards Digital Transformation, „Wirtschaftsinformatik Conference”, AIS, Osnabrück, pp. 1634–1648. [30] Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, Free Press, New York. [31] Sebastian I.M., Ross J.W., Beath C., Mocker M., Moloney K.G., Fonstad N.O. (2020), How Big Old Companies Navigate Digital Transformation, [in:] „Strategic Information Management”, pp. 133–150, Routledge, London. [32] Siderska J. (2020), Robotic Process Automation – A Driver of Digital Transformation? „Engineering Management in Production and Services”, Vol. 12, No. 2, pp. 21–31. [33] Tabrizi B., Lam E., Girard K., Irvin V. (2019), Digital Transformation is not about Technology, „Harvard Business Review”, No. 3, pp. 1–6. [34] Vejlgaard H. (2008), Anatomy of a Trend, McGraw Hill, New York. [35] Wang C.H., Liu W.L., Cheng C.J., Huang K.P. (2016), The Model of Dynamic Capability in Supply Chain, „International Journal of Organization Innovation”, Vol. 9(1), pp. 244–263. [36] White H.C. (2008), Identity and Control: How Social Formations Emerge, 2nd edn. Princeton University Press, Princeton. [37] Zhang F. (2022), Digital Transformation of Enterprise Finance under Big Data and Cloud Computing”, Wireless Communications and Mobile Computing”, Vol. 2022, art. 1068467.
Publikacje z rocznika